หน่วยการเรียนที่ 2 รอยต่อในงานเชื่อมและตําแหน่งท่า เชื่อม