♥ คำสั่งอนุญาตเดินทางไปราชการ

0546/2562 เดินทางไปราชการเพื่อแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตร ครั้งที่ 1
0656/2562 เดินทางไปราชการ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ
0738/2562 เดินทางไปราชการเพื่อแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับอศจ.
0739/2562 เดินทางไปราชการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ระดับอศจ.
0802/2562 เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค
0809/2562 เดินทางไปราชการแข่งขันกีฬาหมากล้อม ระดับภาค
0953/2562 เดินทางไปราชการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดชลบุรี
1034/2562 เดินทางไปราชการเพื่อแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตร ครั้งที่ 2
1065/2562 เดินทางไปราชการโครงการอบรมส่งเสริมวินัย (บชร.)
1275/2562 เดินทางไปราชการโครงการเดินไกลอยู่พักแรม
1327/2562 เดินทางไปราชการงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21