นางจินตนา ยงทัศนีย์

นางจินตนา ยงทัศนีย์
วิชา : การเมืองการปกครองของไทย
วุฒิการศึกษา : บทม.บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์ติดต่อ :  -