นายลักษณ์นารา ดุษดี

นายลักษณ์นารา ดุษดี
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม
วุฒิการศึกษา : คบ.สังคมศึกษา(๕ปี)
วิทยฐานะ : คศ.๑
เบอร์ติดต่อ : -