หน่วยที่ 2 สัญลักษณ์ โครงสร้าง และการทำงานของ อุปกรณ์ในระบบนิวเมติกส์