หน่วยที่ 6 อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของระบบ นิวเมติกส์ไฟฟ้า