งานปฐมนิเทศ

กำหนดการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ วิทยาลัย เทคนิคชลบุรี
วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562