บุคลากรงานแนะแนว

 

 

 

 

 

นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

061-5196944

 

 

 

 

นายอัฐษนันท์ ลัทธิรมย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

098-4979598

 

 

 

 

 

 

นายวิทยา แสนคำ

    หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

063-9645651

mail:wittayasandee@gmail.com

 

 

 

 

นางสาวปิยะเนตร ถาวรสุจริตกุล

เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

064-7734123 

mail:natepunnapa@gmail.com

ติดต่อ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน วท.ชลบุรี

038-485202 ต่อ 140 

e-mail:guidance_chontech