ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 2562 (รอบที่ 2)

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) พ.ศ. 2562 (รอบที่ 2)

กิจกรรม  ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมแซมและบำรุงรักษามุ้งลวดให้กับประชาชนในชุมชนบางทรายและชุมชนหนองรี

 

 

เอกสารประกอบที่ 1 เอกสารโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) พ.ศ. 2562 (รอบที่ 2) (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 2  เอกสารคำสั่งปฏิบัติงาน ณ อาคารอเนกประสงค์บางทราย (คลิก) และเอกสารคำสั่งปฏิบัติงาน ณ ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 3  เอกสารบันทึกข้อความขอดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) พ.ศ. 2562 (รอบที่ 2) (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 4  เอกสารรายละเอียดของโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) พ.ศ. 2562 (รอบที่ 2) ณ อาคารอเนกประสงค์บางทราย และศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 5  เอกสารรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) พ.ศ. 2562 (รอบที่ 2) ณ อาคารอเนกประสงค์บางทราย และศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 6  ประมวลภาพการปฏิบัติโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) พ.ศ. 2562 (รอบที่ 2) ณ อาคารอเนกประสงค์บางทราย  (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 7  ประมวลภาพการปฏิบัติโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) พ.ศ. 2562 (รอบที่ 2) ณ ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี (คลิก)

 

โดย   งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี