details-paneคำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโปรแกรมออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดรูปแบบของเอกสาร Schematicหมุนและเปลี่ยนแกนอุปกรณ์ การใช้ wire และ Port เชื่อมต่อสายสัญญาณ การเรียกใช้งานไลบรารี (Libraries)ออกแบบวงจร Schenatics ข้อกำหนดในการออกแบนแผ่นวงจรพิมพ์ PCB โดยมีหน่วยการวัคระยะที่ใช้ในการออกแบบวงจรพิมพ์ ประเภทของแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) สิ่งที่ควรคำนึงในการออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB)เลเยอร์ (Layer) ที่ใช้ในโปรแกรมสำเร็จรูป ฟุตปริ้น (Foot Prit) การออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) ชนิดหน้าเดียวและสองหน้า ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป การติดตั้งไลบรารี (Libxaries) การตั้งกฎการออกแบบ (Design Rules)ในโปรแกรมสำเร็จรูป การจัดวางฟุตปริ้น (Placement) การเดินลายเส้นวงจรพิมพ์ (Routing) การสร้าง Sclematic Liberties การสร้าง PCB Liberties แบบ Manuals การสร้าง PCB Liberties โดยใช้ IPC Wizard การใส่โมเดล 3Dให้กับ PCB Liberties การสร้าง Gerber File และสั่งผลิตแผ่น วงจรพิมพ์ สร้าง Gerber File การสร้างไฟล์สรุปรายการวัสดุ (Bill of Materials) การสั่งผลิตแผ่นวงจรพิมพ์กับผู้ผลิตภายในประเทศ