ภารกิจสร้าง (build)

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ศูนย์ถาวร 2562

กิจกรรม  อบรมซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและการสร้างและบำรุงรักษามุ้งลวด

 

กิจรรมอบรมการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและการสร้างและบำรุงรักษามุ้งลวด

เอกสารประกอบที่ 1 เอกสารคำสั่งกิจกรรมอบรมซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและการสร้างและบำรุงรักษามุ้งลวด (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 2 เอกสารกิจกรรมอบรมซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและการสร้างและบำรุงรักษามุ้งลวด (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 3 เอกสารการรายงานผลการจัดกิจกรรมอบรมซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและการสร้างและบำรุง                                      รักษามุ้งลวด (คลิก)

 

โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร 'การขายสินค้าออนไลน์'

เอกสารประกอบที่ 1 ประมวลภาพโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร 'การขายสินค้าออนไลน์'

 

ประมวลภาพโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร 'การขายสินค้าออนไลน์'

ภาพที่ 1  แสดงภาพการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร 'การขายสินค้าออนไลน์'

ภาพที่ 2  แสดงภาพการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร 'การขายสินค้าออนไลน์'

ภาพที่ 3  แสดงภาพการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร 'การขายสินค้าออนไลน์'

 

การสร้างและติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำดักจับฝุ่น

เอกสารประกอบที่ 1 เอกสารการรายงานผลการสร้างและติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำดักจับฝุ่น (คลิก)

เอกสารประกอบที่ 2 ประมวลภาพการสร้างและติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำดักจับฝุ่น

 

ประมวลภาพการสร้างและติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำดักจับฝุ่น

ภาพที่ 1  แสดงภาพส่งมอบเครื่องพ่นละอองน้ำดักจับฝุ่นให้สำนักงานเขตคลองสาน

ภาพที่ 2  แสดงภาพการประกอบและติดตั้งก่อนการนำไปทดลอง

ภาพที่ 3  แสดงภาพการประกอบและติดตั้งและนำไปทดลอง

 

โดย  งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี