รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

- สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร” ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี (คลิก)