ชานน วัชระปรารมย์

 

นายชานน วัชระปรารมย์

CHANON WATCHARAPRAROM

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

การศึกษา :ปริญญาตรี คอ.บ. สาขาสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

E-mail : Chanon@chontech.ac.th