นายมานพ นิยุตรานนท์

นายมานพ  นิยุตรานนท์

วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

วิชาที่สอน  งานฝึกฝีมือ  วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

วิทยะฐานะ  ครูชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์มือถือ  086-903-2169

เบอร์โทรศัพท์ภายใน  038-485202 ต่อ 165

Email  manop2518.n@gmail.com