นายปราโมทย์ กรองกาญจน์กุล

นายปราโมทย์  กรองกาญจน์กุล

วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตร์บัณฑิต

วิชาที่สอน  งานฝึกฝีมือ  งานเทคนิคพื้นฐาน เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น วัสดุงนช่างอุตสาหกรรม

ตำแหน่ง  พนักงานราชการครู

เบอร์โทรศัพท์มือถือ  086-532-1077

เบอร์โทรศัพท์ภายใน  038-485202 ต่อ 165

Email  Pramotekrong@gmail.com