คณิตศาสตร์

 นางสาวเอื้อมพร  ทองเย็น
 วิชา : คณิตศาสตร์
 วุฒิการศึกษา : 
 วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

 

 นางสาววศิชญา อดุลย์ชัยเจริญ
 วิชา :  คณิตศาสตร์
 วุฒิการศึกษา : คบ.คณิตศาสตร์
 ตำแหน่ง : ครู

 

 นายพงศธร  หวลสวาสดิ์
 วิชา : คณิตศาสตร์
 วุฒิการศึกษา : คบ.คณิตศาสตร์
 ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน