ห้องปฏิบัติการเขียนแบบเบื้องต้น - 1522

ห้องปฏิบัติการเขียนแบบเบื้องต้นขนาด 64 ตารางเมตร  จำนวนโต๊ะปกิบัติการเขียนแแบบ จำนวน 30 ตัว