ช่องทางการติดต่อ

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  

งานปกครอง  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

207  หมู่ 3  ตำบลหนองชาก

อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี  20170

Email: fon_bluesky@hotmail.com

โทร. 038-485202 ต่อ 141