สถานีตำรวจภูธรบ้านบึง

สถานีตำรวจภูธรบ้านบึง

สถานที่ตั้ง  4  ถ.เจตต์อำนาจ  ต.บ้านบึง  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี  20170

เวลาทำการ  เปิดให้บริการประชาชนทุกวัน  ตลอด  24  ชม.

โทรศัพท์  038 446 005      

โทรสาร   038 446 003