สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

สถานที่ตั้ง  222/4  ซ.นารถมนตเสวี 3  ต.เสม็ด  อ.เมืองชลบุรี  จ.ชลบุรี  20000

เวลาทำการ  วันจันทร์ - วันศุกร์  8.30 น. - 16.30 น.

โทรศัพท์  038 467 840