วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง

429 หมู่2 ถนน พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 เบอร์โทร 054-282266

จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง  http://www.nltc.ac.th/