วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

ถ.29 ถนนนเรศวร ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 เบอร์โทร 035-328863

จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง   http://www.ayuttech.ac.th/