วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี

290/1 ถ.พรมแดน แขวงพรมแดน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 เบอร์โทร 024-530800  

จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทาง  https://www.t-tech.ac.th/