วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

7 ถ.กาญจนวณิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 เบอร์โทร 074-212300

จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง   http://www.htc.ac.th/