วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

113 หมู่2 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110 เบอร์โทร 043-272129

จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง   http://www.bpic.ac.th/