วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

142 หมู่ 7 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120  เบอรโทร 043798380

จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง   https://wtc.thai.ac/