วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

193 หมู่3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 เบอร์โทร 038238398

จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง  http://www.tatc.ac.th/?usid=22011915155154405

 

จำนวน นักศึกษา สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ปวส.1    สาขางานซ่อมบำรุงทางวิ่งรถไฟ                                       จำนวน 11  คน

ปวส.2    สาขางานซ่อมบำรุงทางวิ่งรถไฟ                                       จำนวน 29 คน