วิสัยทัศน์พันธกิจ

นายสุทธินันท์  นามขันธ์

ตำแหน่ง  ครูพิเศษ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
              วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

อาหารที่ชอบ  สลัดผัก
งานอดิเรก  ปลูกต้นไม้
ป.ตรี บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)