เกณฑ์การประเมินผล

ระดับคะแนน  ผลการเรีบน
0 - 49 0no
50 - 54 1
55 - 59 1.5
60 - 64 2
64 - 69 2.5
70 - 74 3
75 - 79 3.5
80 - 100 4yes