SCB Work Shop 2

กิจกรรม DE Workshop กับ SCB ครั้งที่ 2 วันที่ 21-22 เมษายน 2565 ณ อาคารคมสันวิทยาคาร
ในโครงการ การปรัลเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการและการเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนสู่ระบบ ดิจิทัล

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


wee

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
เมคคาทรอนิกส์