การอบรม KM 27-28 เม.ย.65 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสังคมฐานความรู้ (Knowledge Management - KM) เพื่อการจัดการเรียนการสอน

27-28 เมษายน 2565 กิจกรรมการอบรมการสร้างสังคมฐานความรู้ (KM) ณ หอประชุมคมสันวิทยา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ ได้เรียนรู้การสร้างสังคมฐานความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจเรียนรู้เพิ่มเติม ในสาขาการเรียนสถาปัตยกรรม จากครูนิษฐา อ่างแก้ว

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


nidtha

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคนิคสถาปัตยกรรม