การเข้าอบรม KM

อบรม KM 

อบรมการสร้างข้อมูลต่าง ๆ เพื่อบันทึกลงสู่เว็บไซต์ มีการกล่าวแนวทางการพัฒนาศักยภาพครู กล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


kunlanat

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เมคคาทรอนิกส์