อบรมเชิงปฏิบัติการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการติดตั้งรางรถไฟ การเชื่อมรางรถไฟ ด้วยกระบวนการเชื่อมแบบเทอร์มิต และการตรวจสอบคุณภาพรางรถไฟ ภายใต้โครงการจัดตั้งและรับรองศูนย์ฝึกอบรม ATB ของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มจพ. ระหว่างวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


pitiwat

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
โลหะการ