การอบรม RMS ให้กับเจ้าหน้าที่และคณะครูวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 2-3 พฤษภาคม 2565

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายนิทัศน์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  ได้จัดให้มีการอบรม  RMS ให้กับเจ้าหน้าที่และคณะครูวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริการจัดการ  ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมคมสันวิทยาคาร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


aemon

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์