การอบรม RMS 3 พ.ค.65 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

การอบรมเชิปฏิบัติการ ระบบการทำงาน RMS ของวิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ครูผู้สอนทุกคน สามารถเก็บข้อมูลทุกอย่างของนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ ไม่ต้องมานั่งเขียนมือ เหมือนยุคก่อน  อีกทั้งระบบ RMS ยังครอบคลุมในหลายๆด้าน การจัดการข้อมูลครู ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานต่างๆ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ปกครอง รวมถึงการเป็นแหล่งความรู้ให้นักเรียน นักศึกษา เข้าถึงความรู้ผ่านระบบออนไลน์ได้ง่าย ตามยุคสมัย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


nidtha

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคนิคสถาปัตยกรรม