นักศึกษาเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานการจัดการเดินรถไฟฟ้าและเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 แผนกวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง ได้จัดนักศึกษา จำนวน 40 คน เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานการจัดการเดินรถไฟและเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง ภายใต้โครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ประจำปีงบประมาณ 2565 ศึกษาดูงาน บริษัท นิวเรลโรด เทคโนโลยี จำกัด (สุวรรณภูมิ) จังหวัดสมุทรปราการ และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CVM

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง