อบรมหลักสูตรมาตรฐานทักษะความรู้ความชำนาญสำหรับช่างโครงข่ายใยแก้วนำแสง ภายใต้โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุคดิจิทัล

วันที่ 23 - 29 พฤษภาคม 2565 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฝ่ายประสานงานการจัดการอบรมหลักสูตรมาตรฐานทักษะความรู้ความชำนาญสำหรับช่างโครงข่ายใยแก้วนำแสง ภายใต้โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุคดิจิทัล โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์การศึกษาด้านการสื่อสารและบริการครบวงจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมด้วย สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์การมหาชน และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ณ อาคารหอประชุมคมสัน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเรื่องโครงข่ายใยแก้วนำแสง จัดทดสอบและรับรองมาตรฐานอาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล

สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม

อาชีพช่างโครงข่ายปลายทางด้านเครือข่ายใยแก้วนำแสง

คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 (FTTx2)

 

 

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


ITchon

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีสารสนเทศ