โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้โครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสำหรับอุตสาหกรรม NEW GROWTH ENGINE ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้โครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสำหรับอุตสาหกรรม NEW GROWTH ENGINE ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมด้วย นายอัฐษนันท์ ลัทธิรมย์ และ นางสองเมือง กุดั่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ร่วมพิธีเปิด

โดยมีนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 และ2 สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จำนวน 49 คน เข้าร่วมค่ายกิจกรรมเพื่อสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 3 - 5 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ อาคารรับรองสัตหีบ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CVM

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง