อบรม WPS Office ออนไลน์

วันที่ 6 กรกฏาคม 2565  เวลา 9.00 - 12.00 น.
นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ทำการอบรมการใช้งานโปรแกรมจัดการเอกสาร WPS Office จัดโดยวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


ITchon

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีสารสนเทศ