นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1และ2 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล

ในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1และ2 แผนกวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง  ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่การขอรับการประเมินสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัลระดับ 2 (Digital Literacy level 2) ภายใต้โครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสำหรับอุตสาหกรรม NEW GROWTH ENGINE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ความสามารถและเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนสู่สถานประกอบการณ์ ณ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CVM

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง