อบรมหลักสูตรความสามารถพื้นฐานด้านดิจิทัล และสอบมาตรฐานวิชาชีพ ให้กับแผนกวิชาระบบขนส่งทางราง

วันที่ 23-24 กรกฏาคม 2565 

นักศึกษาแผนกวิชาซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางรางระดับชั้น ปวส. 1 และ ปวส. 2 เข้าทำการอบรมเพื่อรับการประเมินความสามารถด้านดิจิทัลขั้นพื้นฐาน 

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


ITchon

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีสารสนเทศ