โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ PLC เบื้องต้นสำหรับภาคอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ PLC เบื้องต้นสำหรับภาคอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1
 วันที่ 25 - 26 กรกฏาคม 2565 

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


IAICenter

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์