เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรยกระดับการจัดการเรียนการสอนเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษา (Excellent Center) และศึกษาดูงานตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

วันที่ 13 สิงหาคม 2565 เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรยกระดับการจัดการเรียนการสอนเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษา(Excellent Center)และศึกษาดูงานตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2565 ณ เกาะช้างพาราไดซ์ รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


chaichon

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีสารสนเทศ