เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (e-Training) สำหรับครูฝึกในสถานประกอบการภายใต้โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2565

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (e-Training) สำหรับครูฝึกในสถานประกอบการภายใต้โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมอาคารคมสันวิทยาคาร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เพื่อเป็นการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและตระหนักในบทบาทของครูฝึกในสถานประกอบการ และเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาทวิภาคีให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีการฝึกอบรมไปยังครูฝึกในสถานประกอบการ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


chaichon

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีสารสนเทศ