โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ด้วยแพลตฟอร์ม CiRA CORE เบื้องต้น ในระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 นางสองเมือง กุดั่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ได้รับมอบหมายจากนายนิทัศน์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  เป็นประธานเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ด้วยแพลตฟอร์ม CiRA CORE เบื้องต้น เพื่อส่งเสริม พัฒนาเชื่อมโยงเทคโนโลยีด้าน AI ในภาคอุตสาหกรรม โดยมีคณะครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ และนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 โดยมีคุณอุกฤษณ์  ปึงจิตต์วิสุทธิ์ และคุณยุทธศักดิ์  พรมแตง

 มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมจามจุรี วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


aemon

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์