วิทยากรอบรมโครงการฝึกอบรมระยะสั้นการซ่อมบำรุงและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ ให้กับนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 120 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Central Lab 301,302 และ 303 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


aemon

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์