หลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการระบบการเรียนรู้เชิงลึกบน CiRA CORE Deep Learning Application and Integration System On CiRA CORE โครงการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เพื่ออุตสาหกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ในระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์และบูรณาการระบบการเรียนรู้เชิงลึกบน CiRA CORE Deep Learning Application and Integration System On CiRA CORE โครงการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เพื่ออุตสาหกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ในระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


aemon

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์