อบรมและร่วมจัดทำคู่มือการสอนหลักสูตร IoT Fundamentals ในโครงการพัฒนาทักษะด้าน Industrial Internet of Things (IIoT) แบบเข้มข้นสำหรับบุคคลากรระดับอาชีวศึกษา

อบรมและร่วมจัดทำคู่มือการสอนหลักสูตร IoT Fundamentals ในโครงการพัฒนาทักษะด้าน Industrial Internet of Things (IIoT) แบบเข้มข้นสำหรับบุคคลากรระดับอาชีวศึกษา ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน 2565

Internet of Things ( IoT ) หรือ “อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง” หมายถึง การที่สิ่งต่างๆ ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่โลกอินเตอร์เน็ตเข้าด้วยกัน หัวใจสำคัญของ IoT คือ ติดตามและควบคุม เช่น การสั่งเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือสื่อสาร เครื่องใช้สํานักงาน เครื่องมือทางการเกษตร เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันต่างๆ

3 สิ่งที่ประกอบกันแล้วเรียกว่า IoT คือ End Nodes, Connectivity และ Central Servers/Cloud ในการอบรมครั้งนี้มีอุปกรณ์ที่ใช้ในฝั่ง End Nodes คือบอร์ด ESP8266, ESP32 ส่วนตัว Connetivity ใช้ WiFi และ Central Servers/Cloud ใช้ Netpie ที่น่าประทับใจคือ Netpie เป็น IoT Platform ที่จัดทำขึ้นโดยคนไทย สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ netpie.io

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


chaichon

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีสารสนเทศ