เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย ณ อาคาร 78 ปี วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย ณ อาคาร 78 ปี วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงให้ส่วนราชการดำเนินการประดับธงชาติไทยตามอาคารสถานที่ราชการ ในวันที่ 28 - 30 กันยายน 2565 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. ทุกแห่งทั่วประเทศ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


chaichon

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีสารสนเทศ