โครงการพี่สอนน้อง (Coach>Baby Coach Project)

วันที่ 28 กันยายน 2565 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทำโครงการพี่สอนน้อง (Coach Baby Coach Project) โดยมีครูวรกิจ วิริยะเกษามงคล เป็น Coach สอนในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้คือ การเขียนลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมด้วย Flowgorithm, การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี, การคิดวิเคราะห์โปรแกรม และการใช้ DevC++

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


chaichon

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีสารสนเทศ